Интерактивното обучение – образованието на бъдещето
Интерактивни методи и техники

Интерактивното обучение – образованието на бъдещето

май 18, 2023

Обучението е деликатен процес, който обхваща хората от детска възраст до следучилищна такава. В зряла възраст отделните индивиди могат да вникнат успешно в процесите по натрупване на знания и умения, като посещаване на обучителни курсове, четене на книги или участие в различни програми. Трудността се изразява при децата и тийнейджърите, които често са подвластни на първични емоции, не приемат новостите и промените с широки обятия и натрупването на знания рядко е основната им цел.

Според проучвания, за да се постигне реципрочност, и учениците да влагат толкова старание и да участват активно в своето образование, колкото и учителите, може да се приложи интерактивно обучение. Какво трябва да знаете за него и как то влияе на учениците?

Какво представлява интерактивното обучение и защо се възприема като образованието на бъдещето?

Тези образователни процеси най-общо наблягат на взаимната комуникация и провокиране на интерес от страна на учениците. При тези методи, учителите включват своите ученици активно в изучаването на предметите, като представят информацията по различен и интересен начин. Най-често учебните материали се различават от познатите учебници, помагала и тетрадки, които не предизвикват интерес сред учениците. Интерактивните методи включват аудио и видео материали, както и различни демонстракции, които да покажат наученото на практика.

Често включват образователни технологии, обособяване на групи и провокиране на креативността и нейното изразяване чрез представяне на данни и идеи пред аудиторията.

Характерно за това образование, е прилагане на подходи, като брейсмониторинг, провеждане неформални дискусии и разискване на реални ситуации, ролеви игри, състезания по двойки, гледане на кратки видеозаписи и слушане на записи с обучителна цел.

Какви са предимствата на интерактивното образование?

Методите често са окачествявани като образованието на бъдещето. Причините са множеството предимства и възможности, които дават, а именно:

  • при изпълнението на тези програми има пълна реципрочност и участие, което доказано помага за усвояването на учебния материал;
  • използва се взаимодействие с познатите и предпочитаните за подрастващото поколение технологии, като компютри, таблети и други, както и използването на онлайн ресурси;
  • помага за развитие на креативността и генерирането на идеи;
  • могат да се използват множество безплатни ресурси, като провеждане на вербална комуникация, ролеви игри;
  • води до опознаване и сближаване на учениците със своите събеседници и проява на по-близки отношения;
  • натрупване на знания по забавен и различен от общопознатия начин, което създава чувство за отдаденост. 

Стимулацията на обоснована, честа и стойностна комуникация развива различни умения и желание за дейност, които ще послужат и след училище, през целия живот на човека.

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *