Интерактивното обучение – образованието на бъдещето

Как да мотивираме учениците да изучават науката и да постигат добри резултати?

Как да насърчаваме самостоятелно учене и личностно развитие

Как да превърнем ученето в забава и да насърчаваме любопитството на децата?

Открития и наука от последните години